Vera Heemeijer
046 – 48 11 012
06 – 515 36 943
vera.heemeijer@gmail.com


Welkom bij Logopedie Born en Buchten

We zijn een moderne praktijk en bieden kwalitatief

hoogwaardige en effectieve logopedische behandelingen.

We zijn lid van de Nederlandse vereniging voor logopedie
ingeschreven in het kwaliteitsregister

+ geslaagd (100%) voor de vrijwillige kwaliteitstoets Logopedie

door Health Care Auditing (2020 – 2023) !


Maandagavond tot 21.00 uur geopend!

U kunt in Born en in Buchten gratis gebruik maken van WIFI